KAWASAKİ İŞ MAKİNALARININ MODELLERİ

KAWASAKİ İŞ MAKİNA TÜRLERİ
KAWASAKİ İŞ MAKİNALARI MODELLERİ
LASTİKLİ YÜKLEYİCİLER 65ZV-2 , 70ZV-2 , 80ZV-2 , 85ZV-2 , 90ZV-2 , 92ZV-2 , 95ZV-2 , 115ZV-2 , 135ZV-2

LASTİKLİ YÜKLEYİCİLER GÖRSELLER;